התכנית הייעוצית

עבודת הייעוץ בתיכון אזורי מקיף ע"ש י.ח. ברנר

 

התכנית הייעוצית

 

 

מבנה הייעוץ בביה"ס – בשל ההכרה בצורך ובחשיבות של הייעוץ בביה"ס, לכל שנתון יש יועצת. קיים שיתוף פעולה פורה בין היועצות בשנתונים השונים ביחס לפרויקטים כלל בית ספריים שהן מובילות, תכניות ייעוציות, מודל היוועצות ועוד. היועצות גם עובדות כצוות בתכנון פרויקטים בית- ספריים הנוגעים לתכניות מניעה, השתלמויות למורים ועוד.

 

לעבודת הייעוץ בביה"ס מספר מעגלים:

 

ייעוץ מערכתי – אחריות משותפת עם רכז/ת השנתון בהובלת השנתון על היבטיו השונים, קשר עם גורמי תמיכה בביה"ס: צוותים מקצועיים ובין מקצועיים, מנהל ביה"ס (היועצת משתתפת בפורומים שונים ומגוונים), קשר עם גורמים חוץ בית ספריים מחלקות חינוך ורווחה במועצות האזוריות.

 

ייעוץ פרטני – במסגרת תפקידן, היועצות מנסות לשפר ככל האפשר את איכות החיים של הפרט במערכת: התלמידים, ההורים, וצוות בית הספר. היועצות נפגשות עם תלמידים לשיחות פרטניות כדי לסייע להם להתמודד עם נושאים כמו קשיים לימודיים, חרדת בחינות, ארגון זמן, קשיים חברתיים, קושי בהסתגלות למערכת, גישור בין תלמיד למורה כשיש קצר בתקשורת ביניהם ועוד. היועצות גם מהוות כתובת להתייעצות והדרכה של הורים, בנושאים הקשורים לבנם/בתם בפרט, ולבעיות גיל ההתבגרות ככלל. בנוסף, היועצות מדריכות מחנכים ומורים מקצועיים לגבי הקשר שלהם עם התלמידים, ודרכי טיפול המתאימים לכל תלמיד. במסגרת הטיפול ובמידת הצורך, היועצות גם נמצאות בקשר עם גורמים טיפוליים מחוץ לבית הספר: פסיכולוגים, נוירולוגים, מאמנים, עובדים סוציאליים ועוד.

 

פרויקטים ייחודיים:

 • הערכות לקליטת תלמידי כיתות ח' מבתי ספר היסודיים המזינים. נבנתה תכנית ייחודית בין בתי הספר המזינים לביה"ס התיכון, כדי לתת מענה נכון לתלמיד הנקלט ולאפשר את מרב הסיכויים להצלחתו ומימוש יכולותיו. התהליך נמשך כחצי שנה לפני קליטת התלמידים בכיתה ט', ומושקעים בו מאמצים רבים על מנת שההסתגלות לתיכון תהיה קלה ומהירה ככל האפשר.
 • הובלה ופיתוח של תכניות מניעה וצמיחה בנושאים הקשורים לעולמם של התלמידים:
  • אלכוהול, תזונה, עישון ובחירת מסלולים- שנתון ט'
  • סמים (תכנית עמיתים)- שנתון י'
  • התבגרות באחריות, נהיגה ואלכוהול- שנתון י"א
  • הכנה לצבא, נהיגה ואלכוהול- שנתון י"ב
  • בכל השנתונים- גלישה בטוחה ברשת, והנזק שבבריונות והצקה ברשתות החברתיות ובכלל.
 • שותפות בתהליכי בקרה, יוזמה והתחדשות שם הצוותים המובילים בביה"ס.
 • הובלת שיעורי כישורי חיים.
 • טיפול בהתאמות לבחינות הפנימיות ולבחינות הבגרות. קיים נוהל עבודה מסודר, אותו מובילות רכזת ההתאמות והיועצת. בתהליך לוקחים חלק תלמידים, הורים, ומורי ביה"ס.

 

 

 

תכנית ייעוצית