נוהג ונוהל

נוהג ונוהל – תיכון אזורי ע"ש י.ח. ברנר

כבכל מוסד חברתי, כך גם בבית הספר, אנו נדרשים לקיים מסגרת תרבותית מסודרת, שיש לה נהלים ברורים ככל הניתן, וידועות בה הזכויות והחובות של כל השותפים: תלמידים, מורים וצוות עובדי בית הספר. אנחנו מאמינים שגבולות הם דבר חיוני, וכי נהלים ברורים הכרחיים לקיומו התקין של בית-הספר.

נוהג ונוהל – לתלמיד

נוהג ונוהל