מסלולים ומגמות

המסלולים והמגמות ייפתחו בכפוף להחלטת הנהלת בית-הספר ובהתאם למספר הנרשמים

 

לחוברת המסלולים והמגמות תשע"ח 2018 לחצו כאן